Gode forhold for gangbesværede og mindre handicaps.

Der er gode forhold for gangbesværede og andre mindre handicaps. Lige til højre ved reception ses døren ind til handicap-omklædningsrummet. Når du kommer ind i hallen er der en kørestol, der kan benyttes. Som det ses på billedet, findes der hjælpeudstyr, så det er muligt at komme i vandet.

Der kan eftermonteres/opsættes en lang trappe, der muliggør adgang til varmtvandsbassinet for dårligt gående.

Ude i ankomstpartiet, står der rollatorer til afbenyttelse for Svømmecentrets gæster.

Nordfalster Svømmecenter handicap lift
Hanne demonstrerer brugen af handicap lift ved varmtvandsbassin.


 Nordfalster Svømmecenter rollatorer

 Rollatorer klar til brug- placeret i vindfang