GENÅBNING

CORONA-INFO 26.10.2020 (sidste nyt)

 

FØLGENDE REGLER GÆLDER I GULDBORGSUND HALLERNE

(Idrætshaller, Svømmehaller og Fitness)


MUNDBIND OG VESIR (gældende fra 29. oktober 2020)
I Guldborgsund Hallerne, gældende fra den 29. oktober 2020, skal alle fra 12 år og opefter bære mundbind eller vesir.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både besøgende, foreninger og skoler tilknyttet vores Idrætshaller og Svømmehaller og Fitnessrum. Man skal have mundbind på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet. Der vil dog være en undtagelse, hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind. Det gælder f.eks. i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum.

Hvornår skal man IKKE have mundbind eller vesir på?
Man skal ikke have mundbind eller visir på når man udfører sin idrætsaktivitet eller når man er i et omklædningsrum.  Tilsvarende i vores Svømmehaller - når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningsrummet og når man forlader Idrætshallen, Svømmehallen eller fitnessrummet igen.
I Fitness-rummet skal man ikke have mundbind eller vesir på når man bevæger sig i mellem maskinerne.

 

FORSAMLINGSFORBUD
(gældende fra 26. oktober 2020)


IDRÆTSHALLER (inkl. sale og mødelokaler)

SVØMMEHALLER

FITNESS

 

Her må man stadig være op til 50 personer ”undtagelsen for foreningsaktiviteter op til 21 år”
Der må fortsat afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år.
Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en træner på et idrætshold. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning banen. Vi appellerer fortsat til, at ALT unødig ophold i hallerne undgås.

Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år. Dog må der være de nødvendige voksne over 21 år som nævnt ovenfor.

Gælder undtagelsen for alle aktiviteter, hvor der er børn og unge op til 21 år til stede?

Undtagelsen for afholdelse af aktiviteter for børn og unge op til 21 år gælder kun aktiviteter målrettet børn og unge. Det gælder således ikke, hvis børnene/de unge er til stede, men aktiviteten ikke er målrettet disse. I så tilfælde må der kun være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig, inklusiv børn og unge.

 

Må man deltage på et voksen-barn hold til en idrætsaktivitet?
Sammen med børn og unge op til 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 21 til at afvikle arrangementet forsvarligt. Der må f.eks. gerne være tilknyttede voksne til babysvømning eller til voksen-barn gymnastik. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet, med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en bane. Vi appellerer fortsat til, at ALT unødig ophold i hallerne undgås.

 

Må der udøves breddeidræt?
Ja. Man må stadig træne og spille kampe for alle aldersgrupper i f.eks. svømning, håndbold, gymnastik og andre aktiviteter, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt.

 

Må der udøves professionel idræt?
Ja. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere, herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

Tilskuere og andre, der ikke tilhører spillertruppen eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, gælder, at de – for at kunne være over 10 personer til stede samtidig – i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

 

Må man afvikle en idrætskamp under undtagelsen for siddende publikum?
Der må afvikles både træning og kampe med op til 10 udøvere, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende. Hvis der er tale om en arbejdsplads med professionelle idrætsudøvere, se spørgsmål om professionel idræt.

 

SPECIELT FOR SVØMMEHALLER

Er der stadig offentlig åben i svømmehallerne?
Ja, vore svømmehaller må fortsat holde åbent for almindelig offentlig adgang på tværs af aldersgrupper. Almindelig svømning i offentlig åbningstid i svømmehaller betegnes ikke som ét samlet arrangement.

Der må dog maksimalt være 10 personer til stede til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning for personer fra 21 år og opefter. Denne regel vil derfor have betydning for foreningssvømning og Svømmecentrenes egne hold og aktiviteter.
Det er foreningers eget ansvar at tilsikre at disse regler bliver overholdt ligesom det naturligvis er Svømmecentrenes eget ansvar at tilpasse egne hold og aktiviteter ift. de nye regler.
Hvis man går på ét af Svømmecentrenes egne hold/aktiviteter, hvor der normalt har været mere end 10 deltagere, så vil man snarest blive kontaktet og få mere info ift. afvikling.

 

SPECIELT FOR FITNESS

Er der stadig normal adgang for træning i fitnesscentre?
Ja, fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig udøvelse af idræt på tværs af aldersgrupper. Almindelig ophold og træning i et fitnesscenter betegnes ikke som ét samlet arrangement. Der må dog maksimalt være 10 personer til stede til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning.

Hvor mange må der være til stede i et fitnesscenter samtidig?
Der må maksimalt være samlet 10 personer til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning. Almindelig ophold og træning i et fitnesscenter betegnes ikke som ét arrangement. Der må derfor være mere end 10 personer til stede i et fitnesscenter, hvis disse ikke er en del af samme arrangement.

 

Guldborgsund Hallerne 26.10.2020


 

Opdateret 10.juni 2020

 

GENÅBNING GULDBORGSUND HALLERNE - 15. JUNI

- under forudsætning af at Guldborgsund Kommunes COVID-beredskab

godkender genåbningsplaner, og at svømmehallernes vandprøver

godkendes af myndigheder

 

Guldborgsund Hallerne er klar til at åbne igen. Genåbningen vil ske gradvist for at

sikre, at rammerne er trygge for jer som brugere - men også for hallernes personale.

 

Derfor er det vigtigt at pointere, at Guldborgsund Hallerne IKKE ÅBNER I DEN

FORM, I KENDER 15. JUNI. I det følgende kan I læse, hvordan vi starter op.

Information er opdelt i Våd-Haller (Svømmehaller) og Tør-Haller (Idrætshaller)

Vi forholder os naturligvis til Kulturministeriets retningslinjer, som kan læses ved at

klikke her, men samtidig har vi udarbejdet nogle lokale krav for at sikre en god

opstart for alle.

 

 

DE 2 SVØMMECENTRE PÅ FALSTER - 15. JUNI

 

SVØMMECENTER FALSTER

Offentlig svømning

Åbningstider i perioden 15.06.2020 – 28.06.2020

Mandag - fredag: 06:00 - 08:30 og 13:00 - 18:00

Lørdag - søndag: 10:00 - 16:00

Alle ugens dage er der opkald fra bassinerne 30 minutter før.

Vær opmærksom på følgende:

. Spa og sauna forventes åbent den 29.06.2020

. Max-antal i baderum og bassiner (derfor kan der opstå ventetid)

. Hver anden bruser er lukket

. Legeredskaber er ikke tilgængelige

. Vi kan ikke tilbyde babyplask på nuværende tidspunkt

 

TAG HENSYN OG HOLD AFSTAND

 

NORDFALSTER SVØMMECENTER

Offentlig svømning

Åbningstider gældende i perioden 15.06.2020 – 28.06.2020

Mandag, onsdag og fredag: 06:30 - 09:30

Mandag - fredag: 15:00 - 17:30

Lørdag - søndag: 10:00 - 14:00

Alle ugens dage er der opkald fra bassinerne 30 minutter før.

Vær opmærksom på følgende:

. Wellness område og sauna forventes åbent den 29.06.2020

. Max-antal i baderum og bassiner (derfor kan der opstå ventetid)

. Hver anden bruser er lukket

. Legeredskaber er ikke tilgængelige

. Vi kan ikke tilbyde babyplask på nuværende tidspunkt

 

TAG HENSYN OG HOLD AFSTAND

 

OPLYNINGER OM KORT - GÆLDENDE FOR BEGGE SVØMMECENTRE

Dit årskort bliver automatisk forlænget med de antal dage du har mistet.

Dette gælder både årskort og halvårskort.

Spørgsmål til ovenstående skal rettes til kves@guldborgsund.dk eller kontakt

os på telefon 54 73 15 45

 

 

 

IDRÆTSHALLERNE - SALE OG MØDELOKALER - 15. JUNI

 

Adgang til idrætshallerne (Tør-Hallerne) EFTER FORUDGÅENDE booking og efter

kontakt med Guldborgsund Hallerne.

 

Kontakt din forening direkte, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til foreningsidrætten.

 

Der kan kun bookes tid ved at kontakte Guldborgsund Hallerne på

telefon 25 18 01 66 eller via mail: dimo@guldborgsund.dk

Der er åben for kontakt daglig kl. 08:00 – 15:00

 

Bemærk: Der er ikke adgang til omklædnings- og badefaciliteter.

Vi vurderer behovet løbende igennem tæt dialog med foreningslederne.

 

Virksomheder, foreninger og privatpersoner, som har booket lokaler, møder og

aktiviteter i Guldborgsund Hallerne kan afvikle fra mandag den 15. juni

- hvis afstandskrav forsamlingsforbuddet på nuværende 50 personer overholdes.

 

 

ADGANG TIL TRÆNINGSFACILITETER

IDRÆTSHALLERNE

 

I Gedser Idræts- og Medborgerhus og I Horreby Hallen er der træningsfaciliteter

som styres og administreres af henholdsvis Gedser Idrætsforening og Nørre Ørslev Gymnastikforening (NØG)

 

Adgang til disse faciliteter SKAL aftales med de respektive foreninger som har

ansvaret og dermed skal sikre overholdelse af Kulturministeriets retningslinjer for

genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idrætsfaciliteter (fase 2 og 3).

 

Bemærk: Der er ikke adgang til omklædnings- og badefaciliteter.

Vi vurderer behovet løbende igennem tæt dialog med foreningslederne.

 

 

ADGANG TIL KARATECENTRET/FITNESS

NYKØBING F. HALLEN

 

Se karatecentrets hjemmeside: https://www.karateklub.dk/

 

 

Hold dig opdateret på Facebook og hjemmeside.

 

På glædeligt gensyn!

 

Guldborgsund Hallerne