Om Marinestationen

Marinestationen på Gedser Odde er en del af Guldborgsund Hallerne

Formidlingshuset Marinestationen er åbent, når der er udstillinger i huset. Normalt midt på dagen fra juni til september.

I bygningen er der et tilgængeligt halvtag for picnic og et offentligt handicapvenligt toilet, der er åbent i dagtimerne året rundt.

I bygningen længst mod nord er der et stort opvarmet ustillings- og mødelokale med mindre køkkenfaciliteter.
I samme bygning er der også to mindre mødelokaler.

I bygningen længst mod syd er der et tilsvarende uopvarmet udstillingslokale med tilknyttet mindre køkkenfaciliteter.
Her i denne bygning mod øst, er indrettet overdækket udeareal med mulighed for at nyde sin medbragte mad.
Fra denne bygning er der nedgang til det tidligere " O-rum". Fra dette rum blev en større del af Østersøen overvåget i døgndrift over adskillige årtier. Der er ikke åbent til denne del af bygningen.

Gårdrummet er altid åbent. Her kan du, på husets facader, læse om stedets geologi, fugletræk og kulturhistorie samt om havvindmøllerne på Rødsand.
I gårdrummet finder du Sydstenen, der er en granitsten bragt til Sydfalster under sidste istid.

Adgang til Marinestationen er langs sydkysten ved Gedser – Sdr. Boulevard, Fyrvej og videre til P-pladsen lige før Gedser Odde. Herfra (ca. 300 m) kan du få en fin gåtur og nyde den smukke natur. På denne strækning er der ikke tilladt for motorkøretøjer (biler, motorcykler, knallerter).Man kan også tage en tur langs kysten og derfra komme op til Marinestationen via en trappe på skræntens østlige side.

Området omkring Gedser Odde har besøg af mange naturelskere. I vintermånederne er det især fugleinteresserede, der besøger og bruger området til observationer af fugle, der trækker forbi området.

 

Ordensregler brugere

Foreninger - brugere af Marinestationen

 I sydlig udstillingsfløj vises: "Den kolde krig på spidsen" og Fugle og Natur på Gedser Odde.      

Læs mere