Afregningsmodel

Idrætshallerne og huse
Iht. beslutningen i Guldborgsund Kommune om Guldborgsund Hallernes afregningsmodel omkring kommercielle aktiviteter/kommercielle lejere, vil vi herunder præcisere, hvad det betyder for de kommende priser/afregninger, som omhandler forskellige kategorier af brugerne af Guldborgsund Hallerne.

Foreningsaktivitet – afregnes til foreningspris:
Foreningsaktivitet er en aktivitet, der fremgår direkte af foreningens formål – dette kan for eksempel være træning, turneringskampe, turneringsstævner foredrag m.m.
Foreningen skal være hjemmehørende i Guldborgsund Kommune.
Foreningen skal være godkendt folkeoplysende forening af Folkeoplysningsudvalget.

Kommerciel aktivitet – afregnes til kommerciel pris:
Alle former for private aktører.
Foreninger der ikke er hjemhørende i Guldborgsund Kommune.
Foreninger der ikke er godkendt af Folkeoplysningsudvalget som en folkeoplysende forening.

Kommerciel foreningsaktivitet – afregnes til kommerciel pris:
Foreningsselskaber som f.eks. ApS, A/S, I/S, eller lignende selskabsdannelser.
Foreninger, der vil have sikkerhed for en konkret booking – jf. retningslinjerne for tildeling af lokaler har kommerciel aktivitet fortrinsret frem for forenings aktivitet. I disse tilfælde kan en forening, såfremt de har booket et stævne eller lignende, hvor der efterfølgende er ansøgt om en kommerciel aktivitet, vælge at beholde bookingen mod at acceptere at betale den kommercielle pris for stævnet.
Stævner, arrangementer og lignende, der andrager foreningens hovedformål afregnes til foreningspris, under forudsætning af, at meromkostninger til personale, rengøring og oprydning mm. – afregnes efter regning – efter forudgående skriftlig aftale med den pågældende forening.
Guldborgsund Hallerne udfærdiger et takstblad, der godkendes politisk.
Stævner, arrangementer og lignende der ikke andrager foreningens hovedaktivitet, afregnes til kommerciel pris.
Ved mesterskaber og internationale stævner, hvortil der skal benyttes en del ekstra ydelser fra Guldborgsund Hallernes side, betragtes og betales disse ekstraydelser til kommerciel pris – hertil kan der fra Økonomiudvalgets tilskudskonto ansøges om sponsorstøtte. Det er alene Guldborgsund Kommunes Økonomiudvalg, der kan beslutte sponsorstøtte/sponsoraftaler og i givet fald til hvilken type af arrangementer og events.

Udlån/leje af lokaler

Guldborgsund Hallerne udlånes/udlejes til både foreninger, virksomheder og privatpersoner.

Læs mere

Sådan anvises der

Guldborgsund Hallerne udlånes/udlejes til både foreninger, virksomheder og privatpersoner.

Læs mere