Sådan anvises der

Udlån og leje af Guldborgsund Hallerne:

Guldborgsund Hallerne udlånes/udlejes til både foreninger, virksomheder og privatpersoner.
Virksomheder og privatpersoner benævnes som kommercielle kunder.

Ved anvisning af lokaler/haller i Guldborgsund Hallerne, gælder følgende prioriteret rækkefølge:

1. Aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Nærhedsprincip, frem for foreninger hjemhørende i anden kommune.
Antallet af unge procentvis under 25 år.
Antal personer i aktivitet pr. time.

2. Folkeoplysende voksenundervisning.
Nærhedsprincip, frem for foreninger hjemhørende i anden kommune.
Antallet af unge procentvis under 25 år.
Antal personer i aktivitet pr. time.

3. Aktiviteter for voksne.
Nærhedsprincip, frem for foreninger hjemhørende i anden kommune.
Antallet af unge procentvis under 25 år.
Antal personer i aktivitet pr. time.

ORDENSREGLER
Ved brug af Guldborgsund Hallerne gælder følgende ordensregler:

Lokalerne forlades i samme stand som ved overdragelse.
Rygning forbudt.
Gulve i haller og sale må ikke betrædes med udendørs fodtøj.
Brandforskrifter overholdes.
Inventar, redskaber og lignende sættes på plads efter brug.
Vinduer, døre og vandhaner er lukket efter brug.
Lyset er slukket efter brug.


Bemærk
Foreningen er ansvarlig for lokalernes benyttelse og er erstatningspligtig for eventuelle skaders udbedring. 
Hvis Guldborgsund Hallerne skønner, at lokalerne ikke er afleveret i ordentlig stand, kan der eventuelt blive tale om betaling for ekstra rengøring/oprydning.

Udlån/leje af lokaler

Guldborgsund Hallerne udlånes/udlejes til både foreninger, virksomheder og privatpersoner.

Læs mere

Afregningsmodel

Afregningsmodel omkring kommercielle aktiviteter/kommercielle lejere.

Læs mere