OM GREEN SPORT FACILITY Green Sport Facility er et miljømærke for idrætsanlæg, som sportshaller, svømmeanlæg, sportspladser, skøjtehaller og arenaer.

Ordningen er en søster-ordning til Green Key, som ordningen tidligere hed og som stadig findes på hoteller, og som følger samme tankegang, principper og kontrolforanstaltninger.   Ordningen belønner anlæg, der tænker bæredygtigt og gør en ekstra indsats for at passe på miljøet og lokal området. Det sker ved både at gøre en indsat i forhold til eget anlæg, men også ved at informere og arbejde for at brugere, foreninger og samarbejdspartnere bidrager til og støtter op om det bæredygtige arbejde.

BETYDNING FOR DIG OG DIN AKTIVITET For dig betyder det, at du dyrker din aktivitet med god samvittighed og med forvisning om, at der via Green Sport Facility bliver passet på anlægget, dine omgivelser og gøres en indsats for at opfyldelse af FN´s bæredygtighedsmål og nedbringe klimabelastningen.

HJÆLP OS MED AT VÆRE GRØNNE Du har allerede gjort en indsats for at beskytte miljøet ved at benytte et anlæg med Green Sport Facility. Men mange brugere og besøgende hjælper ved at:  

  • Smide affald i skraldespanden – både ude og indenfor
  • Bruge mindre vand ved bad og toiletbesøg
  • Drikke mere vand fra hanen og mindre kildevand
  • Slukke lys, når de forlader et tomt lokale
  • Lukke dør og vinduer, så varmen – eller afkøling - ikke fiser ud
  • Sortere affaldet, så mest muligt kan genanvendes
  • Gå, cykle eller benytte offentlig transport til og fra anlægget

  MERE INFORMATION Kontakt personalet eller se på www.green-key.dk/greensportfacility

svømmecenter Falster Green key