Væggerløse Hallens mødelokale

Væggerløse Hallens møde lokale

Væggerløse Hallens møde- og køkkenfaciliteter kan lånes af alle

Alle kan få lov at låne mødelokalet - og køkkenfaciliteterne. 

Foreningerne, som er tilknyttet hallen sørger i fællesskab også for, at mødelokale og køkkenfaciliteter altid afleveres i den stand, de blev modtaget.

Når man låner disse faciliteter er der ganske få regler, der skal overholdes. Det vil sige, at man rydder op efter sig - og erstatter de ting, som man evt. kommer til at ødelægge.

Lokalet kan bookes af alle.

Udlån af mødelokalet - og køkkenfaciliteterne er gratis for foreninger, der jævnfør Folkeoplysningsloven er godkendt af Guldborgsund Kommune.

Guldborgsund Hallerne opkræver et gebyr for udlån af lokalet, såfremt låner ikke er en godkendt forening i Guldborgsund Kommune, eller er privatperson eller firma.

Gebyret vil blive opkrævet ved booking af lokalet.

Væggerløse Hallens mødelokale med køkkenfaciliteter passes af Væggerløse Boldklub ved kommercielle arrangementer. Guldborgsund Hallerne giver boldklubben besked herom ved booking af denne type arrangement.