Ordensreglement i Guldborgsund Hallerne

Guldborgsund Hallerne tilstræber at være attraktiv for alle vores brugere.

Guldborgsund Hallerne tilstræber at være attraktiv for udøvelse af kulturelle aktiviteter, idræt og motion. Vi ønsker, at vores brugere skal kunne færdes i trygge rammer, hvor de fysiske rammer er velholdte og rene, og hvor folks adfærd er ordentlig og respektfuld både i handling og tale.

Adfærd

 • Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion
 • Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i alle haller tilhørende Guldborgsund Hallerne
 • Vi forventer en positiv omgangstone med respekt for hinanden

Behandling af lokaler og udstyr

 • Vores lokaler og udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes til det, som det er beregnet til
 • Ryd op efter dig
 • Husk altid at lægge udstyr på plads efter brug
 • Det er ikke tilladt at medbringe eget træningsudstyr (undtaget udstyr, der hører til den udøvende sport)
 • Hærværk, vandalisme og ødelæggelse medfører øjeblikkelig bortvisning
 • Dyr har ikke adgang i hallerne
 • Lokalerne skal afleveres i samme stand, som de blev modtaget
 • For visse lokaler gælder særlige regler - eks. svømmehallerne - se nærmere under disse på hjemmesiden

Omklædning

 • Al omklædning skal foregå i vores omklædningsrum. Omklædning i hallerne og andre lokaler er ikke tilladt
 • Det er strengt forbudt at tage billeder eller filme i vores omklædningsrum. Overtrædelse vil medføre bortvisning og i grove tilfælde medføre politianmeldelse

Ophold i træningslokaler

 • Træning i Guldborgsund Hallerne sker på eget ansvar
 • Børn under 13 år må ikke træne eller opholde sig i træningslokalerne uden opsyn fra trænere (over 18 år)
 • Senest 20 minutter efter træning skal omklædningsrummene forlades, og det er ledere/træneres ansvar, at dette sker

Mad og drikkevarer

 • Det er tilladt at medbringe væske i egnet drikkedunk
 • Mad og øvrige drikkevarer må ikke nydes i træningslokaler og omklædningsrum
 • Rygning er ikke tilladt.
 • Egen mad og drikkevarer må ikke indtages i centret. Disse kan købes i vores kiosk eller automater. For indtagelse heraf henviser vi til vores indrettede lokaler

Åbningstider

 • Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at hallerne skal forlades ved lukketid

Håndhævelse af ordensregler

 • Guldborgsund Hallernes ledelse udstikker ordensreglementet
 • Det er de ansattes ansvar at håndhæve ordensreglementet
 • De ansattes anvisninger skal altid efterleves

Om Guldborgsund Hallerne

Guldborgsund Hallerne er en organisation, som varetager driften af de kommunale idrætshaller, Marinestationen Gedser Odde, Gedser Idræts- og Medborgerhus samt de to svømmecentre på Falster.

Læs mere

Kontakt os

Send os en e-mail eller ring til os på 54 73 15 40. Vi glæder os altid til at høre fra dig.

Læs mere