Ansøgningsfrister for lån/leje af huse, haller og svømmecentre

Idrætshaller

Ansøgningsfrist for lån af idrætshaller er den 1. maj.

Halinspektør fordeler haltimer fra 2. maj - 30. maj. Halinspektøren indkalder til møde.

Ved uenighed mellem brugere og halinspektør oversendes sagen straks til Folkeoplysningsudvalget, som kan træffe afgørelse på deres junimøde(*).

(*)Fordeling sker efter Folkeoplysningslovens gældende regler

For leje af idrætshaller, mødelokaler m.m., kontakt da venligst Guldborgsund Hallerne.


Svømmehaller

Svømmehalstimer fordeles for kalenderår og ansøgningsfristen er den 1. oktober.
Arrangementer på enkelte dage søges senest 14 dage før arrangementet.


Marinestationen

Ansøgningsfrist for lån af udstillingslokaler er den 1. november.
Halinspektør indkalder til møde

Om Guldborgsund Hallerne

Guldborgsund Hallerne er en organisation, som varetager driften af de kommunale idrætshaller, Marinestationen Gedser Odde, Gedser Idræts- og Medborgerhus samt de to svømmecentre på Falster.

Læs mere