Uge 30 - 33 Der støbes færdigt og rejses spær

17. aug 2022, 14:52

Der er hen over sommeren virkelig blevet arbejdet igennem på halbyggeriet, og på billederne ses det nu mere og mere tydeligt hvad det er for en størrelse af hal der står i vente til næste sensommer.
På billederne ses de store jernspær som rejses og forankres.

Det bliver den højeste bygning i- og omkring Nørre Boulevard