Book dit næste møde her...

Mødelokalerne 14 & 15 slået sammen til et mødelokale

Nykøbing F. Hallerne har 2 dejlige mødelokaler som er særdeles velegnet til mødeaktiviteter, kurser, foredrag eller til spisearrangementer.

MØDELOKALE 14/15
I det største er der plads til 100 personer u/bordopstilling. Dette mødelokale kalder vi i daglig tale "LOKALE 14/15"

I lokalet er der alt det AV-udstyr du har brug for til dit møde..
(Storskærm, projektor, lærred, flipovers, whiteboardtavle og lydanlæg)

Lokalet kan også benyttes til bl.a. gymnastikhold og dans.
Der forefindes toilet i umiddelbar tilknytning til lokalerne.
Vores forpagter har råderet over det i det omfang, hun har brug for det, til private fester og bespisninger. Kontakt evt. Hotel Falster - og hør nærmere.

MØDELOKALE 9
I vores lille mødelokale "MØDELOKALE 9" er der langbord og plads til 20 personer.. 
I lokalet er der storskærm og flipover.. Savner du andet ift. mødet, så sig til..

Nykøbing Falster Hallerne

En opvisningshal, to træningshaller samt restaurant og cafe

Læs mere